Tabliczki grawerowane laserowo

Ochrona danych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ARVENS Julian Justyński, al. Armii Krajowej 10 lok. 11, 09-410 Płock.
 2. Nasze dane kontaktowe to: kontakt@eleganckietabliczki.pl, arvens@arvens.plmetris@metris.pl, ARVENS Julian Justyński, al. Armii Krajowej 10 lok. 11, 09-410 Płock.
 3. Informujemy, iż Państwa dane przetwarzane będą na zasadach, które zaczną obowiązywać z dniem 25 maja 2018 roku. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez ARVENS Julian Justyński, odbywać się będzie w ramach korzystania przez Państwa z usług ARVENS Julian Justyński, tj. ze strony internetowej https://eleganckietabliczki.pl/, www.arvens.pl, ze sklepu internetowego www.metris.pl oraz w związku z plikami cookies, które są instalowane na stronach internetowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach opisanych w POLITYCE PRYWATNOŚCI ARVENS Julian Justyński. Państwa dane osobowe, ARVENS Julian Justyński, będzie mógł wykorzystać w celu wystawienia faktury VAT, przekazania danych podmiotom realizującym przesyłki oraz podmiotowi prowadzącemu biuro rachunkowe dla ARVENS Julian Justyński.
 4. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędnę do realizacji procesu sprzedaży lub zawarcia umowy.
 5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  a) W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.
  b) W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków.
  c) Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
  d) W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 6. Informujemy o przysługujących Państwu prawach do:
  a) dostępu do Państwa danych osobowych i żądania ich kopii,
  b) sprostowania Państwa danych osobowych,
  c) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) usunięcia danych,
  f) cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody.
 7. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień możecie Państwo skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO.
 8. Informujemy, że macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.